קידום אתרים
גִלגוּל
סמל תגובה

גוגל בוחנת דרך חדשה, גלויה יותר למחפשים, לדווח על הצעות שעלולות להיות פוגעניות, בהשלמה האוטומטית.
המבחן מוגבל כיום לאחוז קטן מאוד של משתמשי גוגל, אך לדברי החברה, היא מקווה להשמיש אותו לכל המשתמשים ברחבי העולם בקרוב.

דרושים ל DOTWEB