HIS -

אודות הפרויקט

Health Info Solutions

מערכת ייחודית הכוללת מנגנון רכישת מנוי אונליין ומערכת קבצים מאובטחת לאחסון אישי של התיק הרפואי של חולים הכולל קבלת כרטיס מגנטי אישי לרופא לצפייה בקבצים.

האתגר:

הקמת מערכת קלה ופשוטה שמדברת לאוכלוסייה וותיקה וכן בניית מערכת ניהול קאסטום מאובטחת.

חנות וירטואלית

תיק לקוח כולל:

בנה אתר עכשיו

דרושים ל DOTWEB