שר בטיחות ואיכות בע"מ -

אודות הפרויקט

שר בטיחות ואיכות" בע"מ, הינה חברה ותיקה ומוכרת בעלת ניסיון רב בכל הקשור לניהול הבטיחות בשיטה הפרו-אקטיבית. החברה אמונה על מתן שירות מקיף בתחום הבטיחות, כולל ביצוע הדרכות בטיחות, קורסים ושרותים נוספים עפ"י צרכי הלקוח.

בנה אתר עכשיו

דרושים ל DOTWEB