מוקד ח.א.ש -

אודות הפרויקט

קב' ח.א.ש ביטחון מתמחית במתן ייעוץ טכני מתקדם בתחומי האבטחה ובליווי פרויקטים ברמה בינלאומית-כולל תכנון והקמת מערכות אבטחה אסטרטגיות וטקטיות חדשות, למן השלב שבו מתעורר הצורך ועד להשלמת הביצוע.

בנה אתר עכשיו

דרושים ל DOTWEB