האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים-D&B -

אודות הפרויקט

האיגוד הוקם לטובת ריכוז והרחבת תחום ניהול הסיכונים בישראל תחת קורת גג מקצועית אחת, בדגש על התמודדות עם סיכונים שונים, בהם סיכונים פוליטיים, סיכוני שוק, סיכונים עסקיים, סיכונים תפעוליים, סיכוני אשראי וסיכונים ענפיים.
בנה אתר עכשיו

דרושים ל DOTWEB