בניית אתר נגיש

בניית אתר נגיש

בניית אתר נגיש

בניית אתר נגיש DOTWEB מעניקה שירות איכותי, מקצועי שוויוני ונגיש לכלל הציבור בישראל בכללם אנשים עם מוגבלויות.
DOTWEB רואה ב-בניית אתר נגיש ככל הניתן, עבורה ועבור לקוחותיה, ערך עליון ומחוייבות חברתית.
אתר האינטרנט של DOTWEB עובר מפעם לפעם שדרוגים רבים

דרושים ל DOTWEB